Minä, kehoni ja muut -Mitä kehossasi tapahtuu, kun olet muiden seurassa?

Ihmisellä on perustavanlaatuinen tarve kokea kuuluvansa joukkoon ja olla tarpeellinen, merkityksellinen jäsen ryhmässä. Haluamme tuntea yhteyttä muihin ihmisiin, tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenämme, omien kokemuksiemme kanssa. Yhteydentunne luo turvaa ja rauhoittaa kehoa. Stressihormoni kortisolin pitoisuus laskee, jonka seurauksena muun muassa verenpaine ja syke laskevat, kivut ja lihasjännitys vähentyvät sekä mieliala kohoaa. Oman kehon rauhoittaminenJatka lukemista ”Minä, kehoni ja muut -Mitä kehossasi tapahtuu, kun olet muiden seurassa?”

Kehossa- tässä hetkessä, turvassa, kosketuksissa

Kehollinen työskentely, jolla pyritään kehotuntemusten havainnointiin, tiedostamiseen ja ymmärtämiseen on viime vuosina alkanut olla yhä enemmän esillä kokonaivaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa niin liikunnan ja terveyden alalla työskentelevien keskusteluissa kuin mediassakin. Monet ovat jo tutustuneet joogaan, meditaatioon tai erilaisiin itämaisiin lajeihin, joissa kehon ja mielen harmonia on merkittävässä asemassa. Kehotietoisuutta lisääviä harjoitusmuotoja ovat muun muassa: liikunta monissaJatka lukemista ”Kehossa- tässä hetkessä, turvassa, kosketuksissa”

Hellitä hetkeksi- psykologinen irrottautuminen

Tuntuuko joskus, että työmoodista irrottautuminen on erityisen hankalaa? Työpäivän päätteeksi työhön liittyvät asiat kiertävät ajatuksissa vielä monta tuntia vaikka työpäivä onkin jo päättynyt. Oletko huomannut, että mitä kiireisemmältä arki tuntuu sitä haastavampaa on olla tietoisesti läsnä juuri tässä hetkessä. Mieli harhailee sivupoluille ja esimerkiksi työasiat putkahtelevat mieleen vapaa-ajallakin. Psykologisella irrottautumisella tarkoitetaan kykyä ottaa etäisyyttä mieltäJatka lukemista ”Hellitä hetkeksi- psykologinen irrottautuminen”

Kehotietoisuus 2/2 -Kehotietoisuusharjoituksia

Tähän kirjoitukseen olen koonnut yksinkertaisia kehotietoisuutta vahvistavia harjoituksia. Jokaisessa harjoituksessa keskitytään kehotietoisuuteen hieman eri näkökulmasta. Harjoitukset voivat aluksi tuntua haastavilta, mutta toistamalla niitä pääset vähitellen syvemmälle omaan kokemusmaailmaasi. Harjoitukset on suositeltavaa tehdä rauhallisessa tilassa, jossa voit keskittyä ilman häiriötekijöitä. Silmien sulkeminen harjoituksen ajaksi usein helpottaa sisäiseen maailmaan uppoutumista. Kuitenkin jos koet silmien pitämisen kiinni epämiellyttävänäJatka lukemista ”Kehotietoisuus 2/2 -Kehotietoisuusharjoituksia”

Kehotietoisuus 1/2- Mitä kehotietoisuudella tarkoitetaan?

Kehotietoisuudella (body awareness) tarkoitetaan kokonaisvaltaista kykyä käsittää, hahmottaa, ymmärtää ja hallita itseään (Herrala ym. 2011). Mindfulness-tyylinen läsnäolo on keskeinen kehotietoisuutta kuvaava piirre, jossa korostuu omien tuntemusten tuomitsemattomuus sekä tunne kokonaisvaltaisesta kehollisuudesta (Mehling ym. 2012). Kehotietoisuus kehittyy asteittain lapsen kasvaessa aikuiseksi ja viimeaikainen tutkimus esittää alustavasti, että kehotietoisuuden kehittyminen alkaisikin jo sikiöaikana (Siira & Palomäki 2016).Jatka lukemista ”Kehotietoisuus 1/2- Mitä kehotietoisuudella tarkoitetaan?”

Tietoinen läsnäolo kehon ja mielen hyvinvoinnin tukena

Meistä jokainen varmasti tuntee ainakin yhden mielenterveydenongelmista kärsineen henkilön. Eikä ihme, sillä suomalaisista naisista 23 % ja 15 % miehistä kokee merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta (Koponen ym. 2018). Finterveys 2017- tutkimuksen mukaan mielenterveyden ongelmat ovatkin keskeisimpiä terveysongelmia kaikissa ikäryhmissä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi on länsimaissa alkanut viime vuosina yhä enemmän nousta esiin erilaisten terveyden- ja hyvinvoinnin saralla toimivienJatka lukemista ”Tietoinen läsnäolo kehon ja mielen hyvinvoinnin tukena”