Lukijan ja kuulijan vastuulla – kriittinen tiedon tarkastelu

Nykypäivänä tiedonetsijän ongelma ei ole tiedonsaatavuus vaan ajantasaisen, luotettavan ja näyttöön perustuvan tiedon erottaminen informaatiotulvan seasta. Tämän lisäksi tietoa täytyisi osata tulkita oikein, mikä saattaa olla varsin hankalaa ilman aihealueen substanssiosaamista. Mikäpä ei juuri tässä maailmanajassa olisi erityisen tärkeää meille kuin mis/disinformaation erottaminen luotettavasta tiedosta. Misinformaatio on tahallisesti tai tahattomasti välitettyä virheellistä informaatiota. Disinformaatio puolestaanJatka lukemista ”Lukijan ja kuulijan vastuulla – kriittinen tiedon tarkastelu”