Tunteet kehossa 1/2 – Miksi koemme tunteita?

Tunteiden avulla meidän on mahdollista muokata toimintaamme siten, että saavuttaisimme haluamiamme tavoitteita. Tunteet siis ohjaavat toimimaan. Esimerkiksi pelon tunne ohjaa välttämään vaaraa ja turhia riskejä ja pettymys motivoi lopettamaan yrittämisen sekä kannustaa ongelmanratkaisuun. Tunteet toimivat viestimiskeinoina ympäristölle, sillä erilaisin elein, ilmein, kehon asennoin ja äänenpainojen avulla voimme viestittää ympäristölle omaa kokemusmaailmaamme. Esimerkiksi surullisen henkilön kasaanpainunutJatka lukemista ”Tunteet kehossa 1/2 – Miksi koemme tunteita?”